Col·laboracions amb altres entitatsL’Associació Dimas com entitat acollidora de persones amenaçades d’exclusió vol estar present i tenir veu en aquelles entitats, partits, sindicats, associacions que treballen en el mon de l’exclusió o del mon de l’acció social, per això s’inicia aquest programa de relacions i coordinació amb entitats que directa o indirectament treballen en aquest sector.