Reparació de Patins NàuticsReparació i rehabilitació patins nàutics cedits gratuïtament per clubs Nàutics del Maresme té per objectiu, a través del treball manual i de l’adquisició de destreses d’ofici, l’adquisició d’hàbits i ritmes laborals, l’autovaloració i el gust pel treball ben fet, la interrelació entre les persones que formen part del grup, per tal d’adquirir una autonomia personal que permeti una inserció laboral i social.

Patins catalans en reparació a la seu de Dimas