TBCContinuem la nostra col·laboració amb la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, que es concreta en acollir a persones amb alguna sentència del jutge que l’obliga a complir una mesura alternativa a la presó.

Són persones que fan Treballs en Benefici de la Comunitat i han de complir les jornades que dictamina el jutge realitzant treballs a diferents entitats, entre d’altres la nostra.

Segons el perfil de cada usuari valorem, juntament amb el delegat judicial, quin espai o projecte es pot adaptar millor a les seves capacitats i a on complir les seves sentències.

Periòdicament, des de Dimas es fa el seguiment de cada persona amb els corresponents delegats judicials.

Des de l’any 2003 hem acollit unes 100 persones amb mesures penals alternatives.