Col·laboradors

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu participem de dos programes d’ajuda a les empreses d’inserció per a la contractació tant de tècnics especialitzats com de persones en risc d’exclusió, per tal de fer un treball d’acompanyament del seu procés d’inserció. Aquests programes són:

 

 

  • PROGRAMA 1. Suport al funcionament de les Empreses d’Inserció. Departament d’Empresa i Ocupació.
  • PROGRAMA 2. Incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció. Departament d’Empresa i Ocupació.

”l’empresa d’inserció es fa imprescindible per a un extens col·lectiu d’usuaris i usuàries que estàn finalitzant el seu itinerari sòciolaboral i no aconsegueixen trobar feina.” (FEICAT, Els itineraris personalitzats d’Inserció Laboral i les mesures i accions d’acompanyament en les EE.I .I., 2009)

Formem part de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), que aglutina les empreses d’inserció o mitjanceres del territori, que ofereixen “la possibilitat d’aconseguir en major o menor mesura la incorporació pel treball”, tot combinant l’activitat empresarial, la formació profesional i uns suports psicològics i humans.

Col·laborem amb el CIRE oferint serveis d’inserció i seguiment de persones sotmeses a mesures judicials, tot donant resposta a l’objectiu fundacional que apareix en els nostres estatuts.

DIMAS col·labora des de l’inici amb el programa Roba Amiga de reciclatge de roba i d’inserció sociolaboral de persones de col·lectius d’exclusió social.