L’empresa

Dimas EIS, SL empresa socialment responsable, solidaria, compromesa amb els sectors laboralment més desfavorits i basada en la cultura de l’esforç i la confiança en les persones

Festa Major de Granollers. Arrossada 2018

Dimas entén que tothom té dret a una vida digna i la via per aconseguir- ho és el propi treball.

 

La nostra Promotora, L´Associació per a la Intervenció Social Integral Dimas neix el 1995 amb l’interès de vetllar pel compliment de l’ideari que la defineix:

la inserció socio-laboral de persones amb dificultats d’accés al món laboral o en risc d’exclusió, i així incorporar-se a la societat de manera autònoma i participativa.

Logo Dimas Associació

Per a més informació, fes click aquí!

Objectius

Treball

Oferir el treball com a mitjà per a la reeducació i la inserció social. Treballar perquè les penes privatives de llibertat realment estiguin orientades a la reinserció social.

Autonomia

Dotar les persones que atenem dels recursos necessaris per a funcionar a la societat de forma autònoma i participativa.

Promoció

Potenciar la formació bàsica i/o específica com a eina de promoció personal i professional.

Dimas T’acompanya

L’acompanyament, una de les millors garanties  per a la recuperació de la persona.

 

Si tenir una feina és una necessitat vital totalment necessària per viure en societat de manera autònoma, mirar l’altre en tota la seva complexitat és la clau de l’acompanyament.

 

Acompanyar des de la responsabilitat i el compromís de la pròpia persona, que és la protagonista principal del seu procés.

Vols una oportunitat? Doncs nosaltres t’acompanyem,
però qui ha de posar les ganes i l’esforç per a aconseguir-ho és un mateix.

Estem feliços de complir aquests 20 anys de l’associació i 10 anys de l’empresa d’inserció.

 

Gràcies a tots els que ens heu acompanyat i heu confiat en nosaltres, desitgem que ho continueu fent !!

Col·laboradors

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu participem de dos programes d’ajuda a les empreses d’inserció per a la contractació tant de tècnics especialitzats com de persones en risc d’exclusió, per tal de fer un treball d’acompanyament del seu procés d’inserció. Aquests programes són:

 

 

  • PROGRAMA 1. Suport al funcionament de les Empreses d’Inserció. Departament d’Empresa i Ocupació.
  • PROGRAMA 2. Incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció. Departament d’Empresa i Ocupació.
  • PROGRAMA Treball i Formació Línia Joves 2020. Programa per a la inserció socio-laboral de joves extutelats.

 

El projecte Iter Mobility està impulsat pel SOC i cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva dels membres del consorci que formen part del projecte Iter Mobility, i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.

”l’empresa d’inserció es fa imprescindible per a un extens col·lectiu d’usuaris i usuàries que estàn finalitzant el seu itinerari sòciolaboral i no aconsegueixen trobar feina.” (FEICAT, Els itineraris personalitzats d’Inserció Laboral i les mesures i accions d’acompanyament en les EE.I .I., 2009)

Formem part de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT), que aglutina les empreses d’inserció o mitjanceres del territori, que ofereixen “la possibilitat d’aconseguir en major o menor mesura la incorporació pel treball”, tot combinant l’activitat empresarial, la formació profesional i uns suports psicològics i humans.

Col·laborem amb el CIRE oferint serveis d’inserció i seguiment de persones sotmeses a mesures judicials, tot donant resposta a l’objectiu fundacional que apareix en els nostres estatuts.

DIMAS col·labora des de l’inici amb el programa Roba Amiga de reciclatge de roba i d’inserció sociolaboral de persones de col·lectius d’exclusió social.